books in General Titles
VIRLEY DOST KABEER KE

Kailash Narayan Tiwari,
Paperback, 2017, Hindi, 1st Edition, 160 Pages
81-237-7327-7, 978-81-237-7327-8
View Description

155.00
In Stock
BHAGAT SINGH (WHY I AM AN ATHEIST)

Bipan Chandra,
Paperback, 2021, Hindi, 2nd Edition, 29 Pages
81-237-4870-1, 978-81-237-4870-2
View Description

50.00
In Stock
Women Who Dared

Ritu Menon (Ed.),
Paperback, 2021, English, 6th Edition, 282 Pages
81-237-3856-0, 978-81-237-3856-7
View Description

220.00
In Stock
Women Pioneers In India's Renaissance

Sushila Nayar & Kamla Mankekar (Ed.),
Paperback, 2009, English, 1st Edition, 447 Pages
81-237-3766-1, 978-81-237-3766-9
View Description

115.00
Out of Stock
CALL OF THE BLUE HILLS RECOLLECTIONS OF ARUNACHAL PRADESH

CHANDRA BARDOLOI,
Paperback, 2021, English, 1st Edition, 164 Pages
81-237-6374-3, 978-81-237-6374-3
View Description

165.00
In Stock
Gandhi Patel

Neeraj Singh,
Paperback, 2018, English, 1st Edition, 203 Pages
81-237-5556-2, 978-81-237-5556-4
View Description

145.00
In Stock
REFLECTIONS OF A STATESMAN

Lakshmi Venkataraman Venkatesan,
Paperback, 2014, English, 1st Edition, 403 Pages
81-237-6346-0, 978-81-237-6346-0
View Description

225.00
In Stock
WHAT IS HINDUISM?

Mahatama Gandhi,
Paperback, 2020, English, 3rd Edition, 120 Pages
81-237-0927-1, 978-81-237-0927-7
View Description

110.00
In Stock
THE MAHATMA AND THE POET

Sabyasachi Bhattacharya,
Paperback, 2023, English, IInd Edition, 216 Pages
81-237-2202-8, 978-81-237-2202-3
View Description

205.00
In Stock
GANDHI-NEHRU Correspondence

Arjun Dev,
Paperback, 2018, English, 1st Edition, 242 Pages
81-237-6125-2, 978-81-237-6125-1
View Description

175.00
In Stock
Mahatama Aur Kavi (Hindi)

savysachi Bhattachrya,
Paperback, 2019, Hindi, 1st Edition, 217 Pages
81-237-4525-1, 978-81-237-4525-1
View Description

120.00
In Stock
Bhartiya Sanskritik Virasat: Ek Paridrishya (Hindi)

Sudhrashan Kumar Kapoor,
Paperback, 2020, Hindi, 1st Edition, 107 Pages
81-237-5626-7, 978-81-237-5626-4
View Description

95.00
In Stock
Bharat Ka Aarthik Shankat Aur Samadhan (Hindi)

Bimal Jalan,
Paperback, 2016, Hindi, 1st Edition, 211 Pages
81-237-0648-0, 978-81-237-0648-1
View Description

110.00
In Stock
Gandhi Ka Bharat: Bhinnta Mein Ekta (Hindi)

Sumangal Prakash,
Paperback, 2021, Hindi, 1st Edition, 84 Pages
81-237-4678-4, 978-81-237-4678-4
View Description

60.00
In Stock
Jawaharlal Nehru Sangharsh Ke Din (Hindi)

`Arjun Dev,
Paperback, 2014, Hindi, 1st Edition, 334 Pages
81-237-1818-7, 978-81-237-1818-7
View Description

165.00
In Stock
Gulbadan Begum Ka Humayunaama (Hindi)

Brujratandass,
Paperback, 2020, Hindi, 1st Edition, 118 Pages
81-237-5418-5, 978-81-237-5418-5
View Description

90.00
In Stock
Bharat Kee Bisvishadi: Piche Mudkar Dekhte Huain (Hindi)

N.N Vohra & Savysachi Bhattacharya,
Paperback, 2016, Hindi, 1st Edition, 278 Pages
81-237-5636-3, 978-81-237-5636-3
View Description

140.00
In Stock
Ibanabtuta Kee Bharat Yatra Ya Chodvahi Shtabadi Ka Bharat (Hindi)

Dinesh Sharma,
Paperback, 2021, Hindi, 1st Edition, 228 Pages
81-237-2039-5, 978-81-237-2039-5
View Description

150.00
In Stock
Vishwa Cricket Aur Bharat (Hindi)

Suryaprakash Chaturvedi,
Paperback, 2011, Hindi, 1st Edition, 283 Pages
81-237-4303-5, 978-81-237-4303-5
View Description

100.00
Out of Stock
Suchana Ka Adhikar Kanoon 2005: Ek Pravayshika (Hindi)

Suchi Pandey & Sekhar Singh,
Paperback, 2021, Hindi, 1st Edition, 69 Pages
81-237-5569-4, 978-81-237-5569-4
View Description

80.00
In Stock
Saat Bhartiya Sant : Jeevan-Darshan Aur Sandesh

Dr. Baldev Vanshi,
Paperback, 2020, Hindi, 2nd Edition, 182 Pages
81-237-5792-1, 978-81-237-5792-6
View Description

120.00
In Stock
Gandhi's India Unity in Divesity

National Committee For Gandhi Centenary.,
Paperback, 2021, English, 1st Edition, 87 Pages
81-237-5213-6, 978-81-237-5213-6
View Description

100.00
In Stock
Sachin Ke Sau Shatak (Hindi)

Dharmender Panth,
Paperback, 2012, Hindi, 1st Edition, 332 Pages
81-237-6524-2, 978-81-237-6524-2
View Description